Süni mayalanma yolu ilə yumurta ilə sperma laboratoriyada mayalandırılıb uşaqlığa köçürülür. Süni mayalanma və sonsuzluğun müalicəsi Bakıda pasiyentlər arasında olan ən aktual məsələlərdən biridir. Bu üsul ən çətin vəziyyətlərdə – sonsuzluğun müalicəsinin heç bir digər üsullarla effekt vermədiyi hallarda tətbiq edilir.

Süni mayalanma kişi sonsuzluğu, qadınlarda uşaqlıq boruları olmadıqda və ya onların keçiriciliyi tam şəkildə pozulduqda ailənin yeganə xilas yolu hesab edilir.

Uzman ginekoloq Rəxşəndə Aslanova Sonsuzluq müalicəsinin prosedurlarını həmişə sonsuzluğun səbəblərini dəqiq aşkar edə bilən diaqnostikadan başlayır. Qadının bütün reproduktiv sistemi müayinə edilir, sonra müalicənin ən effektiv metodu təyin olunur.

Addım-addım Suni Mayalanma:

- Dərman müalicəsi
– Yumurta inkişaf təqibi
– Yumurta toplanması
– Sperma nümunəsi ilə yumurtaların birləşdirilməsi
Mayalanma
– Rüşeymin (embrionun) uşaqlığa keçirilməsi
Hamiləlik testi

Suni mayalanma prosedurları son zamanlarda çox actual məsəllərindən birinə çevrilib. Bu prosedurun əsasını ekstrakorporal mayalanma (EKM) təşkil edir. Müalicə mərhələləri standartdır, amma EKM xüsusi dərmanların təyinatında, həm də müalicənin hər mərhələsinin keçirilməsinin müddətlərinin qurulmasında orqanizmin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq fərdi yanaşmanı tələb edir.

Süni mayalanma və sonsuzluq müalicəsi üzrə Prosedurların siyahısı

  1. Ovulyasiyanın induksiyası
  2. Boruların yoxlanılması (HSG)
  3. Aşılama
  4. Süni mayalanma
Süni mayalanma və sonsuzluq müalicəsi

Abort Akuşer Aşılama Bakıda qinekoloqiya Dogum Dopler Dopleroqrafiya Doppler Doppler Effekti Dopplerografiya Doppleroqrafiya Doppler ultrasəs EKM Ekstrakorporal mayalanma Embrionun inkişafını Endometriozun və uşaqlıq qanaxmalarının müalicələri Ginekolog Ginekologiya Bakıda Ginekoloji bölməsi Hamilelik Hamilelik kalendari Hamiləlik testi Hamiləlik zamanı qidalanma Hamiləlik əlamətləri Hamiləlik əməliyyatları Hamiləliyin gedişi Hamiləliyin hesablanması Hamiləliyin həftəsi Hamiləliyin kalkulyatoru Hamiləliyin müddətinin təyini Hamiləliyin planlaşdırılması Hamiləliyin simptomları Hamiləliyin təqvimi Hemodinamik göstəriciləri Histeroskopik miyoma Histeroskopik poliplərin çıxarılması Həftələr üzrə hamiləlik Keyser dogum Keysər doğuş Keysəriyyə əməliyyatı Laparoskopik boru hamiləlik əməliyyatları Laparoskopik yumurtalıq kistlərinin Mama həkim Mamalıq Mayalanmanın təqvimi MedicalPlaza Medikomentoz abort Mioma emeliyyati Mioma mualicesi Mioma xesteliyi miyomların çıxarılması Normal doğuş Ovulyasiyanın induksiyası Polikistoz poliplərin çıxarılması Prenatest Qadin xestelikleri Qadin xestelikleri kista Qadin xesteliyi mioma Qadın xəstəlikləri Qadın xəstəliyiklərin müalicəsi Qinekoloq Riskli hamilelik teqibi Sonsuzluq Sonsuzluğun səbəbləri Suni mayalanma Səs dalğaları Ultrases muayine Ultrasəs hamiləlik Ultrasəs müayinə USM Uzman Uzman ginekolog Uzman qinekoloq Uşağın cinsiyyətinin təyini Vaqinal plastika Videodiaqnostika